ΦΑΡΥΓΓΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

Αμυγδαλεκτομή  με coblation ή ραδιοσυχνότητες

Κρυπτόλυση αμυγδαλών  με RF

Χειρουργική διάνοιξη αποστημάτων φάρυγγος-λάρυγγος-τραχήλου

Αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγος-λάρυγγος

Εγχειρήσεις ροχαλητού και απνοιών

Φωνοχειρουργική-Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών

Τραχεοστομία

Λαρυγγεκτομή