ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ

Αμυγδαλεκτομή , αδενοτομή (κρεατάκια) με coblation(εξάχνωση ιστών).

Μυριγγοτομή με ή χωρίς τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια).

Σχιστίες (λαγόχειλος-λυκόστομα).

Ωτοπλαστική (πεταχτά αυτιά ,δυσμορφίες πτερυγίου ωτός.).

Αφαίρεση χαλινού γλώσσας ή άνω χείλους με ραδιοσυχνότητες στο ιατρείο.

Τυμπανοπλαστική

Μαστοειδεκτομή

Αφαίρεση χολοστεατώματος

Χειρουργική αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου

Χειρουργική αφαίρεση βραγχιακής κύστης τραχήλου.