ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τυμπανοπλαστική

Μαστοειδεκτομή

Αφαίρεση χολοστεατώματος

Aναβολοτομή

Χρόνια ωτίτιδα

Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Εξοστώσεις έξω ακουστικού πόρου