ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ρινοπλαστική ( κλειστή και ανοικτή μέθοδο).

Ωτοπλαστική ( πεταχτά αυτιά, δυσμορφίες πτερυγίου ωτός.)

Αφαίρεση σπίλων και μορφωμάτων προσώπου

Πλαστική αποκατάσταση ουλών προσώπου

Αφαίρεση φακίδων, ευρυαγγειών  τηλεαγγειεκτασιών, ινωμάτων με ραδιοσυχνότητες

Αποκατάσταση – διόρθωση ουλών προσώπου.