ΡΙΝΟΣ

Πλαστική Ρινικού διαφράγματος

Χειρουργική αποκατάσταση κάτω ρινικών κογχών (ραδιοσυχνότητες, κογχοπλαστική).

Ρινοπλαστική

Χειρουργική ρινικής βαλβίδας

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός-Παραρρινίων  με XP Shaver: χρόνια ιγμορίτις

Πολύποδες ρινός

Όγκοι ρινός

Χειρουργική αφαίρεση όγκων δέρματος ρινός και πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων δέρματος