ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Βραγχιακή κύστη

Μορφώματα τραχήλου

Χειρουργική διάνοιξη αποστημάτων τραχήλου

Χειρουργική σιελογόνων αδένων ( Παρωτιδεκτομή, αφαίρεση υπογναθίου).

Σύγκλειση-αποκατάσταση τραχεοστομίας.

Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου.