ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

  • Βιντεοενδοσκόπηση λάρυγγος
  • Μελέτης βράγχους φωνής
  • Κομβία ( κάλοι φωνητικών χορδών,διάγνωση αντιμετώπιση)
  • Πολύποδες –μορφώματα λάρυγγος ( διάγνωση –αντιμετώπιση)
  • Εκτίμηση  Κατάποσης
  • Κακοήθεια Λάρυγγος