ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ

  • Μελέτη ιλίγγου
  • Θεραπεία Ιλίγγου Θέσεως με ασκήσεις χωρίς φαρμακα
  • Προκλητά μυογενή αντανακλαστικά
  • έλεγχος βαρηκοΐας-ιλίγγου-εμβοών
  • Ωτίτιδες οξείες και χρόνιες
  • δυσλειτουργία ευσταχιανής
  • ωτοσκλήρυνση
  • Διερεύνηση και αντιμετώπιση Ν.ΜΕΝΙΕRE
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση αιφνίδιας κώφωσης