ΠΑΙΔΟ –ΩΡΛ

  • Εκτίμηση ρινικής αναπνοής και ροχαλητού με βιντεοενδοσκόπη ρινός –ρινοφάρυγγος –λάρυγγος
  • Ανίχνευση παιδικής βαρηκοϊαςμε την χρήση ωτοακουστικών εκμπομπών και προκλητικών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους
  • Παιδική τονική ακοομετρία
  • Εκτίμηση χαλινού γλώσας και άνω χείλους και αντιμετώπιση στο ιατρείο με χρήση ραδιοσυχνοτήτων ,υπερήχων και Lazer
  • Εκτίμηση και αντιμετώπιση επιλεγμένων ωτίτιδων και παραρρινοκολπίτιδων
  • Πολύποδες ρινός σε παιδιά ,εκτίμηση και αντιμετώπιση