ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

  • Μελέτη και έλεγχος δυσχέρειας ρινικής αναπνοής
  • Βιντεοενδοσκοπηση ρινός –ρινοφάρυγγος
  • Ιγμορίτιδες οξείες και χρόνιες
  • Ρινομανομετρία ( έλεγχος βατότητας των ρινικών αεραγωγών)
  • Πολύποδες ρινός –παραρρινιών
  • Έλεγχος όσφρησης με οσφρητικά test  
  • Ροχαλητό και υπνο-απνοικό σύνδρομο ( μελέτη και αποκατάσταση )