Πεταχτά Αυτιά (Αφεστώτα Ώτα)

Είναι μία αισθητική δυσμορφία του πτερυγίου του ωτός κατά την οποία η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του πτερυγίου του αυτιού και του κρανίου είναι μεγαλύτερη από 300  

ΑΙΤΙΑ

Απουσία της ανθέλικας του πτερυγίου

Υπερπλασία ή απλασία της κύμβης

¨Έχουν κληρονομικό χαρακτήρα σε ποσοστό 60-80%,μπορεί να είναι όμως και τραυματικής αιτιολογίας.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αποτελεί πηγή άγχους για χιλιάδες νέες και νέους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι μείζων αισθητικό πρόβλημα αφού αλλάζει εντελώς την όψη του παιδιού.

Αιτία Bullying στο σχολείο αφού τα παιδιά με τα περιπαικτικά τους σχόλια του τύπου (dumbo το ελεφαντάκι, Μίκυ Μάους,προπέλα κ.λ.π.),ασκούν ψυχολογική πίεση στο παιδί.

¨Άγχος στην εφηβεία

Χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Πότε γίνεται η αποκατάσταση;

Η διόρθωση μπορεί να γίνει από την ηλικία των 6 ετών και άνω δηλαδή πριν πάει το παιδί σχολείο, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία.

Πως γίνεται ;

Στους ενήλικες μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία ενώ στα παιδιά είναι καλύτερα να γίνει με γενική νάρκωση.

Προηγείται μία ενδελεχής ανάλυση του πτερυγίου ώστε να εντοπισθεί το είδος και το μέγεθος της δυσμορφίας

Επιλέγεται η κατάλληλη χειρουργική τεχνική η οποία στην ουσία αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του σκελετού του αυτιού.

Νοσηλεία και Μετεγχειρητική περίοδος.

Η ωτοπλαστική είναι μία επέμβαση που γίνεται στα πλαίσια της ημερήσιας νοσηλείας.

Οι εγχειρητικές τομές γίνονται πίσω από το αυτί καλύπτονται με γάζες ενώ υπάρχει και ένας επίδεσμος ο οποίος διατηρείται για περίπου 5 ημέρες.

Κατόπιν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται μια ειδική κορδέλα κυρίως στη διάρκεια του ύπνου.

Ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στην καθημερινή του δραστηριότητα μετά από περίπου 3-5 ημέρες.

Κόστος

Σε καμία περίπτωση το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.

Γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο ιατρείο και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του προβλήματος ,τον χειρουργικό χρόνο που θα απαιτηθεί

και την κλινική που θα γίνει η επέμβαση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με χρήση πιστωτικής κάρτας και με όλες τις διευκολύνσεις που παρέχουν αυτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες καθώς και δωρεάν εκτίμηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω

e-mail με φωτογραφίες αφού πρώτα γίνει συνεννόηση για το πώς πρέπει να έχει γίνει η λήψη τους.