Ρινοπλαστική

Είναι μία χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση-τελειοποίηση της αισθητικής εικόνας της ρινός ( συμμετρία-μέγεθος),καθώς και στη λειτουργική της αποκατάσταση.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

‘Ύβος (καμπούρα) της μύτης

Στραβή μύτη ( παρεκτόπιση του άξονα προς μία κατεύθυνση ).  

Μεγάλη μύτη

Ογκώδης κορυφή

Πεσμένη η κορυφή της ρινός

Γαμψή μύτη

Μεγάλα ή ασύμμετρα ρουθούνια

Τραύματα ρινός

Κατάρρευση του ρινικού σκελετού (μύτη του μποξέρ).

Γενετικές ανωμαλίες

Όγκοι ρινός.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο είναι πολύ σημαντική γιατί θα γίνει μια λεπτομερής ανάλυση της μύτης ούτως ώστε να εντοπιστεί το πρόβλημα τόσο το αισθητικό όσο και το πιθανό λειτουργικό και κατόπιν μετά από συζήτηση θα σχεδιαστεί το χειρουργικό πλάνο που θα ακολουθηθεί.

Ο ιατρός θα ενημερώσει τον ασθενή για το τι πρέπει να κάνει πριν το χειρουργείο και τι μετά.

Θα καθοριστεί ο χρόνος ανάρρωσης και αποκατάστασης του ασθενούς.  

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό ,εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογικό έλεγχο.

ΝΑΡΚΩΣΗ

Κατά κανόνα γίνεται γενική αναισθησία .

Σε μικρές αισθητικές παρεμβάσεις μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Το χειρουργικό πλάνο και η τεχνική η  οποία θα ακολουθηθεί έχει σχεδιασθεί πριν ο ασθενής φτάσει στην χειρουργική αίθουσα.

Ανοιχτή ρινοπλαστική κλειστή ρινοπλαστική ,χειρουργική κορυφής ρινός, κ.λ.π είναι τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι από 1,5 έως  3 ώρες ανάλογα την περίπτωση.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ

Απαιτείται μία ημέρα νοσηλεία στην κλινική.

Μπορεί να παρατηρηθεί:

Ήπιο οίδημα ρινός και των πέριξ αυτής ιστών το οποίο υποχωρεί μετά από 5-7 ημέρες περίπου.

Αίσθημα πληρότητας στη μύτη λόγω κάποιων ειδικών gel που τοποθετούνται μέσα στη μύτη και τα οποία αφαιρούνται ανώδυνα μετά από 1 ή 2 ημέρες.

Πόνος: ¨Ήπιος και ανεκτός έως και καθόλου.

Φάρμακα: Θα χρειαστεί ο ασθενής να πάρει αντιβιοτικά για μερικές μέρες και ήπια παυσίπονα.

Ένας εξωτερικός ρινικός νάρθηκας τοποθετείται για περίπου 10 ημέρες.

Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μετά από 10 ημέρες αλλά εξαρτάται όμως και από το είδος της εργασίας .

Σε κάθε όμως περίπτωση θα ενημερωθεί ο ασθενής με τις κατάλληλες οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχει.

Κόστος  

Σε καμία περίπτωση το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.

Γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο ιατρείο και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του προβλήματος ,τον χειρουργικό χρόνο που θα απαιτηθεί

και την κλινική που θα γίνει η επέμβαση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με χρήση πιστωτικής κάρτας και με όλες τις διευκολύνσεις που παρέχουν αυτές.

ΣΤΟΧΟΣ

Είναι πρώτα από όλα να γίνει σωστά και όπως πρέπει η χειρουργική αποκατάσταση.

Ο ασθενής να είναι πρώτα απ΄όλα ο ίδιος ικανοποιημένος και μετά οι οικείοι του.

Το αισθητικό αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό, να ταιριάζει με τη συμμετρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του ασθενούς.

Παράλληλα με την αισθητική εμφάνιση  να υπάρχει και τέλεια λειτουργικότητα της μύτης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες καθώς και δωρεάν εκτίμηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με φωτογραφίες αφού πρώτα γίνει συνεννόηση για το πώς πρέπει να έχει γίνει η λήψη τους.